Klik op de banner om naar de homepage van Dierenkliniek Wilhelminapark in Utrecht te gaan


Complicaties bij het spoelen van een blaas.


Op deze pagina willen we laten zien dat het spoelen van een blaas niet altijd zomaar is te doen!
Op de vorige pagina hebben we besproken hoe we het blaaszand bij een konijn behandelen door deze weg te spoelen. Af en toe merkten we dat de katheter niet makkelijk in de blaas terecht kwam en dat het spoelen niet ging. We laten zien wat we tegen zijn gekomen sinds we met een scoop de blaas zijn gaan bekijken en spoelen of de blaassteen weghalen.

Cave: de blaas is gek uitgelijnd
Let op als er op de röntgenfoto geen mooie vorm van een blaas aanwezig is. Normaal is de blaas mooi uitgelijnd door het blaaszand op de röntgenfoto. Als de blaas niet mooi uitgelijnd is kan deze niet helemaal vol met sludge zitten, maar er kan ook een blaas slijmvliesprobleem aanwezig zijn. Als de blaas niet mooi uitgelijnd is kan het zo zijn dat het spoelen lastig of niet mogelijk is met een katheter.
Zie de foto hieronder: linksboven is de blaas mooi qua vorm. Op de andere foto's zijn afwijkende blazen te zien op de röntgenfoto's

Röntgenfoto's van de blaas: linksboven mooi uitgelijnd, de andere drie foto's zien er afwijkend uit.

Op de röntgenfoto hieronder is te zien dat de blaas niet mooi uitgevuld is.

De blaas is niet mooi uitgevuld op de röntgenfoto

Anatomie
Vanuit de plasbuisopening (vagina of penis) loopt de urethra naar de blaashals opening. Bij een vrouwtjes konijn is na 1,5-2 cm in de urethra een opening in de bovenzijde van de urthra naar de baarmoedermond. De blaas bestaat uit een blaasopeningspier en een blaasholte. De binnenzijde van de blaasholte wordt belkeed met blaasslijmvlies (de mucosa) en aan de buitenzijde de blaaswand (de serosa). Zie op de afbeelding hieronder het linker plaatje voor een normale blaas.

We zien soms dat het slijmvlies (= mucosa) van de blaas los kan komen te liggen van de blaaswand (= serosa) door een blaasontsteking of blaassteen irritatie. Er kunnen losse slijmvlies plooien ontstaan in de blaas of er kan een septated bladder ontstaan. Bij een septated bladder zien we een blaas met een soort voorblaas van de blaas. Op een röntgenfoto of echo is dit vaak goed in beeld te krijgen.

We hebben geprobeerd dit schematisch weer te geven.

De blaas is niet mooi uitgevuld op de röntgenfoto

Cystoscopisch de blaas spoelen
Sinds we de blaas zijn gaan bekijken met een mini multi-purpose rigid scoop (MMPR) of een multi-purpose scoop (MPS) anders kunnen we de blaashals, blaasopening en het blaasslijmvlies goed in beeld krijgen door met een camera in de blaas te kijken.

 • De MMPR is 9,5 french met een werkknaal van 3 french = 3 mm met 1 mm werkkanaal.
 • De MPR is 11,5 french met een werkkanaal van 4,5 french = 3,7 mm met 1,45 mm werkanaal.

  In bijna alle gevallen is de multi-purpose scoop (MPS) voldoende klein om in de blaas te komen. Een enkele keer hebben we echt de MMPR nodig echter het werkkanaal is een stuk kleiner en dat merk je als we er er mee werken.

  De reden dat we allebei deze scopen hebben: we hadden de MMPR al jaren en de MPR is pas in 2021 op de markt gekomen. We gebruiken allebei de scopen regelmatig. Soms past de MMPR bij een klein konijn of een kleine vrouwelijke cavia niet en de MPR wel, deze MPR is gewoon iets kleiner en die 0,7 mm maakt dan net het verschil..

  Onze kleinste multi purpose scoop de mmpr.

  De blaas in beeld krijgen met een cystoscoop
  Cystoscopisch de blaas benaderen moet bij een konijn en worden gedaan onder verdoving. We kunnen met onze scopen bij een vrouwelijk en een mannelijk konijn de blaas bereiken. Breng de scoop voorzichtig in je kunt als dierenarts het blaasslijmvlies beschadigen! Gelukkig kun je zien wat je doet als je de scoop inbrengt. Als je een starre katheter inbrengt kun je dit niet zien (of voelen) en kun je slijmvlies in de blaas beschadigen, zie verderop op deze pagina.


  Maak bij het spoelen van de blaas gebruik van veel vocht. We leggen het konijn op een wartemat plus een opvangbak om al het spoelvloeistof op te vangen. We gebruiken een infuusstandaard met daaraan een infuusfles en via een infuusslang slang naar de katheter of endoscoop. Door de zwaartekracht spoelt de blaas schoon. Er wordt minimale druk in de blaas gezet door het infuus te laten stromen, maar je hebt gelukkig nog steeds goed zicht en je kunt de urine uit de blaas weer weg laten lopen uit de blaas via de scoop.

  Blaasschoonspoelen met een infuusfles.

  We gebruikten vroeger een 20-50 ml spuit om het vocht in te brengen. Echter onze tip is: gebruik minimale druk, als je teveel druk zet bij het blaasspoelen dan wordt de slijmvlies bevestiging aangestast.

  Konijn met blaasslijmvliesplooien
  Bij ons eerste voorbeeld zien we een konijn dat in het verleden blaasontstekingen heeft gehad. Op de röntgenfoto is te zien dat de blaas niet mooi uitgelijnd is. Als er een steen of zand in de blaas aanwezig is en de blaas is niet helemaal gevuld, dan verwacht je dat op het diepste punt in de blaas aanwezig is en niet in de punt van de blaas zoals bij dit konijn.

  Net achter de blaashalsopening ziet de blaas er gek uit.

  Als we met de scoop naar binnen gaan dan zien we dit: een soort gordijn in het midden van de blaas te zien is.

  De röntgenfoto is niet mooi uitgelijnd.

  Op deze foto's is te zien dat er een gordijn in het midden van de blaasopening te zien is. Als je naar rechts de opening volgt dan zie je dat deze in de blaas zelf uitkomt.
  Als je de opening aan de linkerkant volgt dan kom je tussen de blaaswand en de slijmvliesplooi van de blaas uit.

  De blaasopening laat een slijmvliesplooi te zien.

  Hieronder de uitleg:

  De blaasopening laat een slijmvliesplooi te zien: onze uitleg.

  We zien hieronder een detail van de ruimte tussen de blaaswand en het blaasslijmvlies.

  De ruinte tussen de blaaswand en het blaasslijmvlies.

  We laten een film zien die dit mooi in beeld brengt.

  Dit konijn heeft een blaasslijmvliesprobleem. In de slijmvliespollien zijn cacificaties te zien. We gan het slijmvlies proberen te verbeteren met glycosamines (cystease / Feluro). Daarnij geven we antibioticum, nsaid's en calcium arme groentes en hooi.

  Septated bladder
  De laatste jaren zijn we pas bekend met septated bladder. Een vertaling is dat de blaas uit meerdere segmenten bestaat.
  Op de röntgenfoto hieronder is een gesegmenteerde blaas mooi te zien: er zijn meerdere blaaslijnen te zien op de röntgenfoto van deze met calcium gevulde blaas.

  Er zijn meerdere blaaslijnen te zien bij deze uitgevulde blaas.

  Wat zien we op deze röntgenfoto we gaan dat in detail toelichten.

  Er zijn meerdere blaaslijnen te zien bij deze uitgevulde blaas, uit de achterste holte komt het blaaszand stromen.

  De opening in de blaas is geopend met onze scoop en daardoor kan het tweede compartiment ook leegstromen. In de blaas kwamen we nog diverse kleine blaasstenen tegen, deze hebben we eruitgehaald met een basket.

  Cystoscopisch blaasstenen verwijderen.

  Wat is de oorzaak van een septated bladder?
  Onze gedachte is dat er een blaaswand ontsteking ontstaat, het blaasslijmvlies laat dan los en gaat als een gordijn in de blaas hangen met een kleine opening in het midden als een soort gordijn met een gat erin. Als je dit met een katheter wilt spoelen kan dit lastig zijn. zeker als het probleem vooraan in de blaas aanwezig is.

  Stenen in het tweede deel
  Soms zien we stenen in het tweede deel van de blaas. Deze kun je alleen wegkrijgen met een cystoscopische behandeling en het slijmvlies naar het tweede deel openen met de scoop of een blaassteen operatie. Echter bij een operatie is het lastig in beeld te brengen wat wat is in de blaas. De voorste blaasholte is niet goed te onderscheiden van de andere blaasholte met een operatie.

  Er zijn meerdere plekken te zien bij deze foto: een calcificatie bij de blaashals en ook in de blaas zelf.

  Let op een röntgenfoto kan ook normaal zijn: een grote blaassteen in de blaashals en veel steentjes in de blaas - de oplossing een blaasoperatie via de buik.

  Er is een grote blaasteen bij de blaashals en veel kleine in de blaas zelf.

  Nog een mooi voorbeeld konijn James
  We hebben James gezien. Hij kwam bij ons omdat hij niet eet en niet poept. Bij het navoelen is de blaas vol en volledig uitgelijnd op de röntgenfoto. We hebben de blaas leeggedrukt en furosemide (= een vocht afdrijvend middel) gegeven. Het soortelijk gewicht van de urine is is 1.034.

  Konijn James heeft een volle blaas met zand.

  De dag erna zijn er veel kleine keutels te zien, James eet nog niet uit zichzelf. Op de röntgenfoto is te zien dat er een lege blaas is, echter in de punt is er sludge te zien. Dit kan alleen als er een septated bladder is. De sludge in de blaaspunt zit opgesloten door een slijmvliesplooi.

  De blaas is schoon, echter in de blaaszand zit sludge

  We gaan de blaas spoelen met een storz multi-purpose scoop (MPS) 11,5 french en 5 french werkanaal. We laten de vloeistof vanuit een infuusfles aan een infuus standaard vloeien. Op deze manier is er geen grote druk in de blaas tijdens het spoelen.

  De blaas is schoongespoeld met een zachte infuusspoeling

  Via de penis bekijken we de blaas en wat opvalt de blaas is schoon. Echter aan de achterzijde is een slijmvliesplooi met een klein gat in het midden van de slijmvliesplooi. Als we druk op de blaas zetten stroomt er blaaszand uit het kleine gat.

  De blaas is schoon, achter in de blaas is een slijnmliesplooi met en klein gat er in.

  We brengen een rongeur via de scoop in en trekken het slijmvlies kapot. De opening is nu groter en we kunnen de blaas achter de blaas nu schoonspoelen.

  Op de controle foto is te zien dat de sludge uit de blaas gespoeld is. Als nabehandeling geven we antibioticum (tmps) nsaid, furosemide en glucosamines (cystease of feluro). Glucosamines helpen het blaasslijmvlies herstellen. Over 1 maand gaan we de urine controleren . We kijken naar het soortelijk gewicht en gaan een röntgenfoto maken om te zien hoe de blaas er nu uitziet.

  De blaas is schoner dan voor het spoelen.

  Wees voorzichtig met een starre katheter als je de blaas bij een konijn spoelt!
  Ale een blaas gespoeld wordt met een katheter: gebruik een zachte soepele katheter, deze zal de urtehra en blaashals en blaas volgen zonder schade te veroorzaken. Als er een harde katheter gebruikt wordt dan ka er een pronbleem ontstaan bij de blaashals of in de blaas. De katheter kan het slijmvlies openritsen en beschadigen. Of de katheter kan de urethra of de blaaswand perforeren met alle gvolgen van dien. Of het slijmvlies perforeren en tussen het slijmvlies en de wand terechtkomen. Als je dan gaat spoelen wordt het slijmvlies losgedrukt van de blaaswand.

  Bij het onderstaande konijn is er een paar maanden geleden door de verwijzend dierenarts een blaasbehandeling met een starre katheter gedaan.

  De blaas is niet mooi uitgevuld op de röntgenfoto

  We gaan in de blaas kijken wat er speelt. We verdoven het konijn en gaan met een scoop in de blaas kijken wat er speelt.

  De urethra en de blaasopening zien er normaal uit.

  We gaan in de blaas kijken wat er speelt

  Als we in de blaas zelf kijken zien we diverse beschadigingen. We zien afgestorven slijmvliesplekken, bruin geel verkleurde harde plooien in de blaas.

  Het blaasslijmvlies is beschadigd, er hangen slijmvliesplooien in de blaas

  Het blaasslijmvlies is beschadigd, er hangen slijmvliesplooien en er is een streep in het blaasslijmvlies

  Op de foto's hierboven zijn afgestorven stukken blaaslijmvlies te zien. Deze zijn veroorzaakt door een harde stugge katheter. Het blaasslijmvlies is beschadigd en afgestorven - gelukkig is de blaas niet geperforeerd. Op de film hieronder is dat er gordijnen van dood slijmvlies te zien is en op het einde een streep in het blaasslijmvlies door de katheter.

  We hebben de slijmvliesplooien laten onderzoeken: uit het onderzoek van het pathologisch onderzoek van de slijmvliesplooi uit de blaas komt naar voren dat het afgestorven - necrotisch weefsel is.

  Pathologisch onderzoek van de slijmvliesplooi uit de blaas.

  Cystoscopie is een voordeel
  Het voordeel van het in beeld brengen van de blaas met een scoop is dat je kan zien wat je doet en gelijk door het werkkanaal vocht kan inbrengen door het werkkanaal zodat de urethra en de blaas zacht open wordt gedrukt en je de blaas schoon kan spoelen en leeg kan laten lopen. Met de canera kun je gelijk het slijmvlies van de blaas nakijken op beschadigingen.

  Nabehandeling na het cystoscopisch bekijken of het spoelen van de blaas:

 • Antibioticum.
 • Pijnstillend/ontstekingsremmend middel.
 • Slijmvlies ondersteundende glycosamines.
 • Bij niet eten en geen of weinig keutels: stille darm medicijnen en dwangvoeding.
 • Calcium arme groentes en hooi.
 • Indien nodig geven we medicijnen zodat het konijn meer gaan drinken en plassen = een lager soortelijk gewicht krijgt.

  Lees verder op de pagina's hieronder welke blaasproblemen we tegenkomen en hoe we deze blaasproblemen bij een konijn behandelen.

  Andere Oorzaken van urinebrand of veel drinken en plassen of urine lekken

 • Blaasontsteking
 • Urine onderzoek bij het konijn
 • Blaaszand
 • Blaaszand spoelen complicaties
 • Blaasstenen operatie en cystoscopisch verwijderen
 • Het terugkeren van blaasstenen en blaaszand voorkomen
 • Nierfalen of nierbekkenontsteking
 • E. cuniculi
 • Urinebrand - huidontsteking aan de onderzijde naast de plasbuis

  ____________________________________________

  NB: Er zijn bijna geen geregistreerde diergeneesmiddelen voor cavia's. De hierboven beschreven diergeneesmiddelen zijn geregistreerd voor het gebruik bij de mens, hond of de kat.

  Indien we als behandelend dierenarts denken dat er een diergeneeskundige noodzaak aanwezig is dan mogen we via de cascades behorend bij het Diergeneesmiddelenbesluit en de Diergeneesmiddelenregeling gebruik maken van de hierboven beschreven diergeneesmiddelen bij de cavia.

  Lees verder over deze cascade volgens EU model ....

  ____________________________________________ • We zijn ons ervan bewust dat we met frames werken en dat u mogelijk op een aparte website pagina terecht bent gekomen, maar u kunt zo weer naar ons terug, klik gewoon op 1 van de afbeeldingen hieronder ....

  Klik hier naar onze homepage te gaan Klik hier om naar onze tandheelkundige site www.dierengebit.nl te gaan

  Klik hier om naar onze bibliotheek te gaan, ideaal om even snel wat te vinden Klik hier naar onze youtube pagina te gaan

  Klik hier om naar onze facebook pagina te gaan