Vergiftigingen


Een groot aantal producten is giftig voor uw huisdier. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen, medicijnen en rattengif. Ook minder voor de hand liggende zaken zoals chocolade en bloemen kunnen giftig zijn voor uw huisdier.

Indien U vermoedt dat uw huisdier in contact is geweest met een giftig middel dan dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw dierenarts omdat er zo snel mogelijk ingegrepen dient te worden.

Het is van het grootste belang om te weten aan welk gif uw huisdier is blootgesteld. Indien u vermoedt dat uw huisdier een giftig middel heeft opgenomen probeer dan aan de volgende zaken te denken:
  - Neem de verpakking of het etiket van het betreffende middel mee.
  - Als er geen verpakking voor handen is probeer dan de naam
    en werkzame stof van het middel op te schrijven.
  - Maak ook een inschatting van de hoeveelheid die uw huisdier van het
    betreffende middel heeft binnengekregen.

De behandeling is afhankelijk van het soort gif dat uw huisdier binnen gekregen heeft. In een groot aantal gevallen zal het nodig zijn om de hond of kat door middel van een injectie te laten braken. Eventueel nog aanwezig gif wordt op die manier uit het lichaam verwijderd. Ook kan door het geven van Norrit verdere opname van giftige stoffen uit de darm voorkomen worden. In een heel enkel geval zal er een specifiek tegengif voor handen zijn. Tot slot kan er nog ondersteunende therapie noodzakelijk zijn zoals het spoelen van de nieren door middel van een infuus.

Ook voor vergiftigingen geldt dat voorkomen beter is dan genezen!!