De dierenartsen en assistentes van Dierenkliniek Wilhelminapark.

Wie zijn wij?
Op dit moment bestaat ons vaste team uit dierenartsen, paraveterinaire assistentes en stagiaires - diergeneeskunde student assistentes:

  Onze Dierenartsen:
 • Evert-Jan de Boer
 • Diane van Driel
 • Martin Vink
 • Marlies Schouten

  Paraveterinaire Assistentes van links naar rechts:

 • Lieke Elberse
 • Romy Klinkenberg
 • Marjette Renes
 • Dione van Mersbergen

  De paraveterinaire assistentes van Dierenkliniek Wilhelminapark in 2023

  En onze Stagiaire - Diergeneeskunde Student Avondassistentes:
  We hebben ook inval dierenartsassistentes die ons helpen. Dit zijn vaak studenten van de studie Diergeneeskunde. U kunt ze tegenkomen als de vaste medewerkers op vakantie zijn..


  In 2021 was dit ons team:

  De dierenartsen en (paraveterinaire en Diergeneeskundige Student) assistentes van Dierenkliniek Wilhelminapark in 2021

  Klik op de foto om deze te vergroten

  In 2019 was dit ons team:

  De dierenartsen en (paraveterinaire en Diergeneeskundige Student) assistentes van Dierenkliniek Wilhelminapark in 2019

  Klik op de foto om deze te vergroten


Wij zijn als Dierenkliniek lid van:

We zijn lid van de KNMvDWe zijn lid van de GGG, de Groep Geneeskunde van de Gezelschapsdierenartsen van de KNMvD

Waar staan wij voor?

Kwaliteit
We stellen hoge eisen aan ons werk als dierenarts en behandelen uw huisdier in onze moderne en goed geoutilleerde praktijk op hoog diergeneeskundig niveau. Voor elk deelgebied van de diergeneeskunde hebben we een deskundige in huis.

Zorg
Ons team bestaat uit een goed ingewerkte groep dierenartsen en paraveterinairen, die reeds langere tijd met elkaar samenwerkt. Wij zijn daardoor goed ingespeeld op elkaar en kunnen op deze manier veel aandacht en zorg aan U en uw huisdier geven.

Nascholing
Diergeneeskunde is een vak waarin constant nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Wij blijven door middel van regelmatige nascholing op de hoogte van deze ontwikkelingen. Ook lopen er vaak studenten van de studie Diergeneeskunde mee, die ons de nieuwste ontwikkelingen doorgeven. Hierdoor kunt U er zeker van zijn dat wij uw huisdier volgens de laatste inzichten behandelen. We vinden het ook belangrijk dat we onze kennis overdragen, vandaar dat u bij ons regelmatig studenten en stagiaires (assistentes in opleiding) zult zien meelopen.

Stagiaires:
U zult regelmatig nieuwe gezichten bij ons tegenkomen, vaak zullen dit Diergeneeskundige Studenten of assistentes in opleiding zijn (uit Barneveld of Houten).
 • Diergeneeskunde studenten die meelopen zijn van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht
 • Stagiaires van het Yuverta uit Houten of Aeres uit Barneveld.
  dit zijn paraveterinaire of dierenartsassistente stagiares
 • Aequor maakt zich sterk voor de goede afstemming van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoeften van het groene bedrijfsleven. Aequor is het kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving. Aequor

  We zijn een door Aequor Officieel erkend opleidingsbedrijf.