Als een konijn geboren is: wat gebeurt er daarna?

Dit verhaal is geschreven in samenwerking met Maryo van den Berg van www.konijnen.nl. De foto's zijn van Wilma Moolenbeek van stichting Bunny Bin.

pasgeboren konijntjes Zodra of voordat een nestje geboren wordt moet de ram uit het hok gehaald worden. Een paar uur na de geboorte wil de voedster weer paren en de ram zal daar gebruik van maken. Afgezien van het feit dat er dan na 4 weken een nieuw nestje geboren wordt, kunnen de konijnen in hun liefdesspel over het nest gaan trappelen en daarbij de pasgeboren jongen beschadigen.

Pasgeboren

Het nestje moet gecontroleerd worden op dode jongen en/of andere lichamelijke afwijkingen. Bij deze controle moet het nestje intact blijven. Het moederkonijn kan voor deze handeling even afgeleid worden met wat lekkers. Eventuele dode jongen of achtergebleven geboorteresten moeten verwijderd worden. Als alles goed is mag het nestje niet meer verstoord worden, de moeder doet de rest.

nestcontrole

Wanneer het te druk is in de omgeving van het nestje of wanneer het nestje te vaak verstoord wordt, kan de konijnenmoeder zenuwachtig worden. Dit kan een reden voor haar zijn om het nestje te verwaarlozen of om de jongen te doden. Het laatste kan ook gebeuren wanneer de ram niet uit het hok gehaald wordt. Rust rond de kraamkamer is dus een voorwaarde om de moeder haar werk goed te laten doen.

Zoogperiode

Een konijnenmoeder blijft niet de hele dag bij het nest. Ze bezoekt haar jongen alleen om ze te voeden. Gewoonlijk voedt ze haar jongen eenmaal, hooguit tweemaal per etmaal. Dit voeden gaat heel snel en duurt maar een paar minuten. Ze staat hierbij boven het nest, de jongen drinken op hun rug liggend. Omdat konijnenmelk zo vet en eiwitrijk is hebben de jongen genoeg aan die paar minuten voeding. Na het voeden maakt de moeder het nest weer netjes dicht.

nestcontrole Het snelle voeden gaat vaak ongemerkt aan de eigenaar voorbij en zo kan er twijfel ontstaan of de moeder wel goed voor haar jongen zorgt. Het beste is daarom om twee dagen later opnieuw een nestcontrole te doen. De jongen worden voorzichtig uit het nest gehaald en hun buikjes worden bekeken. Zijn die mooi rond dan krijgen ze genoeg voeding. Het nestje wordt nu verder helemaal met rust gelaten. Zijn de buikjes slap en rimpelig dan krijgen ze geen voeding. Er kan geprobeerd worden ze handmatig groot te brengen, maar in feite draagt dat in dit stadium niet bij aan het welzijn van de jonge konijntjes. Er is speciale melk voor jonge konijntjes te krijgen.

Speciale melk voor jonge konijntjes

Stichting Konijnen Belangen De melk van konijnen is enorm eiwitrijk. Er kan niet ter vervanging of aanvulling van de moedermelk gewone melk of kittenmelk plus koffiemelk gebruikt worden. Veel beter is de speciale melk te bestellen die de moedermelk het dichtst benaderd qua samenstelling. Deze melk is te bestellen bij Stichting Konijnen Belangen.

Konijntje uit het nest gevallen!

Wanneer een konijntje buiten het nest gevonden wordt, moet het zo snel mogelijk tussen de handen opgewarmd worden en teruggelegd worden in het warme nest. In tegenstelling tot wat altijd gedacht wordt, gooit een konijnenmoeder haar jong niet uit het nest. Het kan wel gebeuren dat ze al bij het nest wegspringt terwijl een jong nog drinkt. Op deze manier sleept ze het jong ongewild uit het nest.

de haren beginnen te groeien

Het moederkonijn verbruikt heel veel energie met het zogen van haar jongen. Het is daarom nodig dat ze onbeperkt mag eten. Het beste kan ze wat eiwitrijker voedsel krijgen. In plaats van gewoon hooi zou ze bijv. alfalfa (luzerne) hooi kunnen krijgen. Dit hooi is erg eiwitrijk en bevat ook veel calcium, beide kan een zogend konijn goed gebruiken. Vers drinkwater moet vanzelfsprekend altijd binnen haar bereik zijn. Bewegingsvrijheid is ook belangrijk, zodat ze de pootjes kan strekken. Door al deze dingen komt/blijft ze in conditie. Ze zal haar nest willen verdedigen en kan daardoor wat brommerig zijn. Maar een konijn dat een goede band met de eigenaar heeft zal het niet erg vinden als deze aan het nestje komt.

De eerste 10 dagen slapen de jongen vrijwel de hele dag, dat hebben ze ook hard nodig om te groeien. Na een paar dagen begint de vacht al te groeien en na ca. 10 dagen gaan de oogjes open. Als de oogjes na 14 dagen nog niet (helemaal) open zijn kunnen ze met een watje met gekookt en afgekoeld tot lauwwarm water schoongemaakt worden. Als het niet lukt om de oogjes te openen dan moet de hulp van een dierenarts ingeroepen worden.

ze beginnen te groeien, ze zijn nu 2 weken oud. Voor de socialisatie (het wennen aan mensen) mag je ze in de handen nemen.

Wanneer de jongen 14 dagen oud zijn beginnen ze zich levendig te gedragen en zullen ze het nest uitkomen. Het hok dient bij de uitgang afgeschermd te zijn zodat de jongen niet per ongeluk naar buiten kunnen vallen. Nu kunnen de jongen af en toe korte perioden in de hand genomen worden om ze aan mensen te wennen, dit heet socialisatie. De diertjes zijn springerig pas dus op dat ze niet ineens uit de handen springen. Ze kunnen daarom ook beter niet in kinderhanden gegeven worden, tenzij de kinderen op de grond zitten en oud genoeg zijn om te beseffen hoe teer de konijntjes zijn.

Meeknabbelen met moeders

de jonge konijntjes knabbelen samen met moeder aan wat hooi

Als de konijntjes 3 weken oud zijn beginnen ze van het hooi en het groenvoer van het moederkonijn mee te knabbelen. Vanaf de leeftijd van 4 weken proberen ze van het hardvoer te eten. De moedermelk hebben ze echter nog steeds hard nodig. Ze worden nu heel actief en springerig. Als ze de ruimte krijgen om te rennen en te springen zullen ze uitgroeien tot sterke diertjes met stevige botten en spieren. Het is daarom aan te bevelen om hiervoor een ruimte buiten het hok te creŽren waar ze dagelijks een paar uur kunnen verblijven. Langzamerhand eten ze steeds meer vast voedsel mee. Op de leeftijd van 6 weken eten ze ruimschoots groenvoer, hooi en biks, maar drinken ze nog steeds bij de moeder.

Wanneer mag het konijntje weg

Jonge konijntjes drinken tot 7 weken bij de moeder en vaak zelfs langer, dat hangt van het moederkonijn af. Met het oog op hun gezondheid en de ontwikkeling van sociaal konijnengedrag is het beter om ze niet eerder van de moeder te scheiden dan wanneer ze 8 weken oud zijn. Scheiding kan uitsluitend eerder als het moederkonijn aangeeft de jongen vervelend te vinden door ze weg te snauwen. Wanneer ze gescheiden moeten worden van de moeder is het het beste om de jongen in het ouderhok te laten en de moeder te verplaatsen. Als de jonge konijntjes niet tegelijk met de moeder-scheiding hoeven te verhuizen geeft dat minder stress.

Jonge konijntjes spelen met van alles, bijvoorbeeld een wc papier rolletje is heel leuk

Jonge konijntjes adviseren we om junior voer te geven, hierin zit extra energie en calcium voor jonge opgroeiende konijntjes.Wat voor voer is goed?
Het allerbelangrijkste is dat konijn goed uitgebalanceerd voer krijgen. We raden ten sterkste af om een konijn op gemengd voer te zetten. Door het voeren van gemengd voer gaan de konijntjes selectief eten en krijgen ze calcium tekort waardoor er een botoplossing ontstaat en er kiesproblemen ontstaan.
Russel Rabbit Science Selective Junior wordt gegeven tot 20 weken leeftijd en daarna kun je overgaan naar het gewoon voer.

Alleen naar het nieuwe adres?

2 of 1?
Een konijn is een gezelschapsdier en is gewend om in groepen te leven. Dit betekent dat het niet graag alleen is. Als een nieuw adres gezocht wordt voor de jonge konijntjes probeer dan steeds twee konijnen bij elkaar te houden.

Wat zet je dan bij elkaar?
Een mannetje en vrouwtje samen is de beste keus!
Konijnen kunnen goed samen gehuisvest worden maar door seksueel gedrag van konijnen onderling kan onrust ontstaan. Ook is er het gevaar dat je ongewenste nakomelingen kunt krijgen!

Twee konijntjes samen, gaat dat altijd goed? Twee konijnen samen naar een nieuw huis:
welke combinatie is dan aan te raden?

Ook beschrijven we de puberteit en hoe het kan dat dat lieve konijntje opeens niet meer zo lief is.

lees verder .....

Wat voor een eten raden we aan voor het konijntje:

De juiste hoeveelheid konijnenvoer is van levensbelang voor je konijn!

  Een diŽet voor het konijn moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
 • onbeperkt hooi
 • 20 gram konijnenvoer (biks) per kilogram lichaamsgewicht
 • groenvoer

Maag-darmkanaal van het konijn
  Uitleg van het juiste voer voor een konijn:
 • Onbeperkt hooi van goede kwaliteit.

  Konijnen hebben een grote blinde darm waarin ze veel voedsel kunnen opslaan. Hierdoor kan een konijn veel ruwvoer verwerken (= bijvoorbeeld hooi en gras). Geef je konijn onbeperkt hooi oftewel ad lib => het konijn mag zoveel hooi krijgen als dat het wil of kan eten.

  Eet het konijn veel biks dan zal het te weinig hooi eten en daardoor kan het snel last krijgen van zijn darmen. Ruwvoer bevat vezels en deze zijn van belang voor een goede darmwerking. Krijgt een konijn onvoldoende ruwvoer dan zal het problemen krijgen met zijn darmstelsel. De darm kan stil gaan liggen en er ontstaat een paralytische ileus

 • De tandheelkundige dierengebitsite van de dierenartsen van Dierenkliniek Wilhelminapark Geef bikskorrels in plaats van gemengde granen.
  Geef liever geen gemengde granen omdat het konijn dan selectief gaat eten. Het eet alleen de lekkere dingen op en niet de biks die het nodig heeft en krijgt daardoor niet alle voedingsstoffen binnen. Vooral calcium is hierbij van belang. Een tekort aan calcium geeft tand en kiesproblemen. Het bot wordt zachter en de gebitselementen raken los te zitten.

  Kijk op onze tandheelkundige website www.dierengebit.nl voor meer informatie ....

 • De hoeveelheid biks is heel belangrijk!

  De aanbevolen hoeveelheid biksvoer per dag is:
  20 gram per kilogram lichaamsgewicht per dag.

 • Geef niet teveel konijnenvoer, want dan wordt er niet genoeg hooi gegeten!

 • Geef niet teveel konijnenvoer, want dan worden de blindedarmkeutels niet opgegeten!.
  Blindedarmkeutels, zijn klein, zacht en donker van kleur. Als het goed is zie je deze keutels niet. Ze worden gelijk opgegeten.

  Een konijn eet zijn eigen keutels op!
  Dit is nodig omdat niet alle voedingsstoffen en energie bij de eerste darmpassage uit het voer gehaald kunnen worden. Grote onverteerbare delen worden gelijk uitgepoept. Dit zijn de gewone droge harde keutels. De overige kleinere deeltjes worden eerst achtergehouden en bewerkt in de blinde darm: het caecum. Deze keutels worden in op de momenten dat het konijn niet eet in groepjes uitgepoept en rechtstreeks uit de anus opgegeten door het konijn. Bij de tweede passage door de darmen worden alle stoffen die nodig zijn uit deze keutel gehaald.

  Poep van het konijn. Twee soorten keutels, gewone en blindedarm keutels.

   Konijnen hebben twee soorten keutels.
  • Gewone keutels, deze zijn groot, stevig van vorm en licht van kleur. Het is normaal als je die in grote hoeveelheden ziet liggen.
  • Blindedarmkeutels, zijn klein, zacht en donker van kleur. Als het goed is zie je deze keutels niet. Ze worden gelijk opgegeten.
   Indien het konijn teveel konijnenvoer (biks, korrels) krijgt, krijgt het dermate veel energie binnen dat het zijn eigen poep niet meer zal opeten! De caecumkeutels zitten dan aan de kont geplakt en er wordt ten onrechte gedacht dat het konijn diarree heeft terwijl het een voedingsprobleem is.

  Myasis bij het konijn. Door het niet eten van de blindedarmkeutels blijven deze rond de anus vastkleven en ontstaat er een huidontsteking waar vliegen eitjes in kunnen afzetten. Uit de eitjes ontstaan maden en dit wordt myasis genoemd

  Wat gebeurt er als de blindedarmkeutels niet opgegeten worden?
  Als het konijn niet zijn blindedarmkeutels opeet kleven deze vast aan de kont. Dit geeft een vieze kont. Het gevaar van het ontstaan van myasis is dan aanwezig: er kunnen vliegen komen die hun eitjes in deze poep leggen. Uit deze eitjes ontstaan maden en deze maden kunnen de huid aantasten. Lees verder over madenziekte of myasis .....

  Dit probleem is eenvoudig te voorkomen door de juiste hoeveelheid konijnenvoer te geven. Hiermee dwing je je konijn als het ware om de blindedarmkeutels op te eten.

 • Geef niet teveel konijnenvoer, want dan wordt het veel te dik!
  Als een konijn teveel of zelfs onbeperkt konijnenvoer kan (of mag) eten wordt het veel te dik. Je konijn is te dik als de ribben niet meer te voelen zijn als je de borstwand navoelt. Ook heeft er zich dan een grote wam gevormd. De wam is een vetplooi tussen de kin en de borstingang.

  Het te dikke konijn op de foto hieronder woog 3,95 kg. Dit kwam omdat zij veel biks mocht eten. Het andere konijn is even groot en weegt 1,9 kg hetgeen een normaal gewicht is voor een dergelijk konijn. (NB: de konijnen zijn onder verdoving.)

  Een voorbeeld van een te dik konijn, deze had ook oxalaten in de blaas van teveel biks eten. Het woog 3,95 kg. Een normaal konijn van die grootte weegt 2 kg. Het andere konijn weegt 1,9 kg.

 • Geef niet teveel konijnenvoer, want dan kan er blaaszand ontstaan!
  Een extra reden om niet teveel biks te voeren is dat hierdoor teveel calcium binnenkrijgt en dit kan blaasstenen of blaaszand veroorzaken. Het dikke konijn, op de foto hierboven en hiernaast, had ook blaaszand door teveel konijnenvoer. Door de calciumoxalaten is een blaasontsteking ontstaan en heeft er zich urinebrand ontwikkeld.
  Lees verder over blaaszand tgv een verkeerde voeding ....

  Als konijnen dierenartsen raden wij Scince Selective van Russel Rabbit aan.

  Wij raden Science Selective voer aan, een volledig voer waar extra vezels inzitten. Vooral voor konijnen met darmproblemen raden wij dit voer aan. U kunt in onze Dierenkliniek een gratis proefzakje op komen halen.

 • 3 soorten groenvoer per dag. Let op dat u niet teveel groenvoer in 1 keer aanbiedt. (Houd 50-100 gram per kg lichaamsgewicht aan per dag). Ook zijn sommige soorten niet goed voor het konijn. Hieronder staat een lijst met geschikte groenten en een lijst met groenten die u niet mag geven (zie onderstaande links):

  Geschikte groenten

  Groenten die u niet mag geven

 • Een konijn mag geplukt gras hebben maar geef niet teveel als het konijn het nog niet gewend is.
  Let op: Pluk geen gras op plaatsen waar wilde konijnen komen omdat dit gras besmet kan zijn met VHS!!!
  Geef geen gemaaid gras, dit gaat namelijk erg snel achteruit in kwaliteit.
 • Fruit mag het konijn eten echter niet teveel omdat de suikers het konijn dik maken. Teveel fruit kan ook diarree geven.
 • Voldoende vers drinkwater.
Geef liever geen snoepjes of knabbelstaafjes die in de dierenwinkel verkocht worden. Ze maken het konijn vaak dik. Geef ze liever wat groente of fruit om ze te verwennen.

Lik- en knaagstenen kunnen blaasproblemen, zoals blaasstenen, geven, geef deze daarom niet!

myxomatose bij het konijn

Vaccinatie van de jonge konijntjes:

Vanaf 5 weken mogen konijnen gevaccineerd worden. Het is heel belangrijk om een konijn te vaccineren, aangezien Myxomatose en VHS bijna niet te behandelen zijn.

voorkomen is beter dan genezen!!

Dwergkonijntjes mogen met het nieuwe vaccin ook vanaf 5 weken gevaccineerd worden!

Voor Myxomatose en voor VHS is 1x per jaar voldoende, het nieuwe vaccin dat in 2012 op de markt kwam (Nobivac Myxi-RHD) beschermt 12 maanden lang. We vaccineren nog steeds de meeste konijnen in het voorjaar (april-mei), want dan geeft het de optimale bescherming in de periode met de meeste infectiedruk: de zomer en nazomer..

Lees verder over de vaccinatie tegen myxomatose .....

Lees verder over de vaccinatie tegen VHS - RHD .....

Tijdens de vaccinatie

 • Kijken we je konijn na van neus tot staart
 • Controleren we het gebit
 • Kijken we de oren na
 • Als het nodig is knippen we de nagels
 • Geven je een voedingsadvies voor je konijn(en)
 • Je krijgt een vaccinatieboekje voor uw konijn
 • We maken een foto van je konijn voor in dit boekje

we maken een foto bij de enting van het konijn voor in het vaccinatieboekje


We zijn ons ervan bewust dat we met frames werken en dat u mogelijk op een aparte website pagina terecht bent gekomen, maar u kunt zo weer naar ons terug, klik gewoon op 1 van de afbeeldingen hieronder ....

Klik hier naar onze homepage te gaan Klik hier om naar onze tandheelkundige site www.dierengebit.nl te gaan

Klik hier om naar onze bibliotheek als je snel wat wilt opzoeken Klik hier naar onze youtube pagina te gaan

Klik hier om naar onze facebook pagina te gaan