Niesziekte


Dit ziektecomplex kan worden veroorzaakt door een aantal verschillende ziekteverwekkers, een tweetal virussen (een herpesvirus en een calicivirus) en een zogenaamde chlamydia, die eigenschappen bezit van zowel virussen en bacteriŽn. Katten van alle leeftijden zijn gevoelig maar de ziekteverschijnselen zijn meestal het meest ernstig bij jonge dieren. Infectie treedt op door opname van besmettelijke deeltjes verspreid door zieke dieren (b.v.: niezen, drinkbakjes). Ook dieren die de ziekte lange tijd geleden hebben doorgemaakt kunnen nog af en toe virus (het herpesvirus) of continue (het calicivirus) uitscheiden. De ziekte uit zich door koorts en een ontsteking van de slijmvliezen van de voorste luchtwegen (neus, keel), de ogen en de mond, waardoor de dieren niezen en speekselen.